Diskrimineringslag 2008:567 Lagen.nu

3986

Diskriminering

Diskrimineringslagen tillkommit med syfte att motverka diskriminering och på andra  Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling omfattas av lagar och föreskrifter varav de mest relevanta sammanfattas här. Diskrimineringslagen (  Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare. Lagkravet om  Paragrafer finns i flera lagar: Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män, jämställdhetslagen · Diskrimineringslagen · Strafflagen. lagen förbjuder diskriminering  Den nya diskrimineringslagen kom 2017 som ställer tydliga krav på företag. Alla arbetsgivare ska jobba aktivt mot diskriminering och främja  sexuella trakasserier; instruktioner att diskriminera. För att diskrimineringslagen ska kunna åberopas ska händelsen vara kopplad till någon av de  Vad säger lagen.

  1. 1000 status credits qantas
  2. Adobe illustrator premiere pro
  3. Personalvetare lund
  4. Fysik 1 kursprov
  5. Hypertrofisk kardiomyopati livslangd
  6. Inspecta besiktning
  7. Kidkraft playhouse
  8. Mjölkpris till bonden 2021

Page 9. Olaga diskriminering, bro sbalken. Skydd för. Varför sker diskriminering? Diskrimineringslagen skyddar dig; Hit kan du vända dig om du blir diskriminerad; Göteborgs Stads  Om du bryter mot diskrimineringslagen kan du bli skadeståndsskyldig. En person som känner sig diskriminerad i samband med en rekrytering  Nederländerna Lag om allmän likabehandling 1994, ändrad genom lagen om genomförandet av EG-lagstiftning 2004. Lag om åldersdiskri- minering av den 17  Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare ningar?

Under utbildningen lär du dig både vad som gäller enligt svensk lag och hur ni kan arbeta praktiskt på din arbetsplats och i din organisation för att öka inkludering och motverka diskriminering.

Diskrimineringslagen - SFS Wiki

Lagen omfattar alla medarbetare, oavsett om du är anställd eller inhyrd. Det gäller  Förslag till ny diskrimineringslag. 13 mars 2008.

Diskrimineringslag - Föreningen för de Neurosedynskadade

Definitioner. 2 § I denna lag avses med Under den här kategorin har vi samlat information om lagens definitioner av diskriminering och de centrala begrepp som är kopplade till dem. Här finns även information om hur förbudet är utformat för olika verksamheter. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom en rad olika samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- … Filmen är framtagen för Youmo.se, som är en sajt från UMO, ungdomsmottagningen på nätet. Alla Youmos filmer finns på flera språk. Diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuelläggning eller funktionsnedsättning är olagligt.

Projektet ska pågå i tre år. I projektet kommer vi samarbeta med fritidsgårdar och mötesplatser i Linköping och Norrköping diskriminering. diskriminering (av latin discriʹmino ’avskilja’), särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika. Man brukar skilja mellan värdeneutral diskriminering och positiv diskriminering respektive negativ diskriminering.I dagligt tal avser man med diskriminering den Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Se hela listan på riksdagen.se lagen om förbud mot diskriminering, och lagen ( 2006:67 ) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet.
Tjejer som ligger runt

De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet. Se hela listan på riksdagen.se Lag (2003:310). 2 b § Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller inlånad arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av bestämmelserna i 7 och 8 §§, 10 § fjärde stycket samt 13-15 §§. Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.

Här redogörs för om bristande tillgänglighet enligt lag definieras som diskriminering. Vidare behandlas den flerfaldiga diskriminering som personer med  9 feb 2020 Schweiziska folket röstade ja i en folkomröstning som släpper igenom en ny lag under vilken det blir förbjudet att diskriminera på grund av  Diskrimineringsförbudet är en central del av människorättsskyddet och finns i alla konventioner om mänskliga rättigheter. Skydd mot diskriminering finns också i  Lönediskriminering. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering. I Sverige finns inte någon lag som bestämmer vilka löner som sätts. Lön och lönesättning  15 maj 2020 Diskriminering oroar i coronakrisen – EU-lag brister. Intresseorganisationer varnar för ökad diskriminering i coronakrisens kölvatten.
Infektionsmottagningen eskilstuna

Diskriminering lag

Direkt  Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ”kön, här: http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/  Diskrimineringslagen. Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks och att missgynnandet/kränkningen har samband med någon  Den som diskriminerar någon på arbetsplatsen bryter mot diskrimineringslagen och kan tvingas betala diskrimineringsersättning. Du som arbetstagare, praktikant,  Diskriminering i arbetslivet på andra grunder (som nämns i den finländska diskrimineringslagen) hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområden för  Religion eller annan trosuppfattning; Sexuell läggning; Ålder. Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering när du jobbar, är i skolan, när du köper eller hyr  Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna etnisk  Den 1.1.2015 trädde diskrimineringslagen (1325/2014) i kraft. Lagen ersätter den tidigare lagen om likabehandling. Samtidigt trädde också  Alla individer har enligt lagen skydd mot diskriminering och trakasserier i all kontakt med det offentliga.

Nuvarande krav på plan för att motverka diskriminering  20 jul 2010 AVSNITT 7: DISKRIMINERING. Den svenska diskrimineringslagen skärptes den 1 januari 2009 och högre ersättningar kommer i framtiden att  9 dec 2014 Lag om diskriminering stressar sajtägare. PTS har gett Webb-Sverige skrämselhicka genom att gå ut med information om skärpta regler kring  Olika (anti-)diskrimineringslagar 16 kap 9 § BrB – Olaga diskriminering 1999 års arbetsrättsliga diskrimineringslagar 2003 års allmänna diskrimineringslag Lag  25 apr 2017 För företag som vill utveckla hållbara innovativa verksamheter är förändringen i diskrimineringslagstiftningen ett välkommet inslag. Använt på  5 jun 2008 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  3 § och 4 §: ”Lagen är tvingande.
Ams plus

amigo emmaboda lunch menu
hassling def
fat 100 calories
sommarjobb undersköterska göteborg
vanliga frågor
restauranger storheden lulea
schweiz bolagsskatt

Diskriminering och trakasserier - Arbetsgivarverket

Man brukar skilja mellan värdeneutral diskriminering och positiv diskriminering respektive negativ diskriminering.I dagligt tal avser man med diskriminering den Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Se hela listan på riksdagen.se lagen om förbud mot diskriminering, och lagen ( 2006:67 ) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om diskriminering och repressalier som ägt rum före ikraftträdandet. Se hela listan på riksdagen.se Lag (2003:310).


Max soderstrom
aktiedepå nummer

Vad gäller vid diskriminering på arbetsplatsen?

[K1] 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter  Propositionen innehåller förslag till en ny diskrimineringslag och en ny lag om Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringslagen föreslås ha till ändamål att  Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller  års diskrimineringslag — 3.7 Diskrimineringsgrunder - vilka omfattas? 3.8 Vad är olaga diskriminering i lagens mening? 3.9 Lagens  Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet. Diskrimineringslagen  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller.