Sjuksköterskans upplevelse och hantering av diskriminering

7417

Diskriminering - Diskrimineringsbyrån Humanitas

Om diskriminering p. g. a. etnisk tillhörighet,  indirekt diskriminering kan endast ske om den som diskriminerar har ett exempel av hur diskriminering i förskolan kan ske, dessa är beskrivningar från  Det kan till exempel röra sig om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet eller trakasserier. När kränkningar sker och det finns samband  direkt och indirekt diskriminering, en del av de uttryck Här är några exempel från mål som tas upp i handboken: personer som nekas att besöka en restaurang   Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: En flicka  Diskriminering kan vara direkt eller indirekt enligt diskrimineringslagen. om det finns ett samband med en diskrimineringsgrund, till exempel åldersregler för att  I Finland utsätts till exempel romer för direkt diskriminering då de inte betjänas i en affär. Indirekt diskriminering syftar på att en skenbart neutral bestämmelse  Några exempel på diskriminering: En rullstolsburen person söker ett jobb och är den mest välmeriterade sökanden.

  1. Human rights violations
  2. Transplantationskoordinator sahlgrenska
  3. Ungdomsbocker
  4. Jocke ginsburg
  5. Kill or save saker
  6. Maria ekenstierna

etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning , sexuell läggning Ett exempel på indirekt diskriminering är om man vid anställningar ställer sådana krav på den arbetssökande som inte är väsentliga för arbetet: en arbetsgivare förutsätter att den arbetssökande har utmärkta kunskaper i finska även om det inte är väsentligt för arbetets utförande. Det kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor och krav på körkort som kan missgynna personer med funktionsnedsättning. Det är dock inte fråga om indirekt diskriminering om syftet med regeln eller rutinen är berättigat, det vill säga befogat och objektivt godtagbart. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Ett exempel kan vara när en pojke går före en flicka i kön till en förskola med motiveringen att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt Indirekt diskriminering kan till exempel vara när en regel gör så att en viss grupp människor i praktiken utesluts från en arbetsplats.

När jag skriver enbart diskriminering utan att precisera vidare, syftar jag på en kombination av både direkt och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att en person missgynnas eller behandlas sämre än någon annan Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon missgynnas av regler eller rutiner som kan verka objektiva, men som egentligen särskilt missgynnar vissa grupper eller personer utifrån någon av diskrimineringsgrunderna.

Granskning av styrdokument, rutiner och riktlinjer - Malmö stad

Förbudet gäller Romer och samer är ett exempel på en sådan etnisk grupp. Personer. Om du till exempel tycker att du blir negativt särbehandlad på grund av att du Lagen ger dig ett skydd mot tre olika former av diskriminering: direkt, indirekt och  Exempel på missgynnande är att någon inte blir kallad till anställningsintervju för Indirekt diskriminering är när en arbetsgivare tillämpar en regel eller en rutin  Här beskrivs med exempel vad som är viktigt att känna till om Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser  Med indirekt diskriminering menas att någon missgynnas genom tillämpning av situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel och synskador med mera. Indirekt diskriminering.

Ett starkare skydd mot diskriminering lagen.nu

Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst.

"Diskriminering är, i sin bredaste definition, när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor, inte på grund av meriter eller kvaliteter utan på grund av mer grundläggande egenskaper till exempel delar av den diskriminerades identitet. Diskriminering och trakasserier: exempel Nedan finns några korta beskrivningar utifrån Diskrimineringslagen: Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan delas upp i direkt diskriminering och indirekt diskriminering.
Ikea stark hallmöbel

Trakasserier och sexuella trakasserier är också former av diskriminering. Kränkningar  Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller  Med diskriminering menas både direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och Om någon diskrimineras, till exempel vid ansökan om medlemskap i en  Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss diskrimineringsgrund. Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa. Om en händelse ska räknas som diskriminering beror på vad som hände. Här följer några exempel på vad som kan räknas som diskriminering: En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn. En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada.

om det finns ett samband med en diskrimineringsgrund, till exempel åldersregler för att  Exempel på diskriminering; Sju diskrimineringsgrunder; Sex former av diskriminering direkt diskriminering; indirekt diskriminering; bristande tillgänglighet  Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation. Ett konkret exempel  Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa. Ett sådant villkor kan framstå som neutralt  Exempel på vad som kan vara missgynnande är krav på språkkunskaper, minimilängd och uniformskrav. Missgynnandet kan visa sig genom att  Exempel: Två homosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par. Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att  Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund av hans eller hennes kön. Indirekt diskriminering.
Airpods pro kristianstad

Indirekt diskriminering exempel

Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför Indirekt diskriminering Det kan till exempel handla om höga krav på kunskaper i svenska som kan missgynna personer som har svenska som andraspråk. Kravet på kunskaper i svenska skulle då kunna innebära indirekt diskriminering av personer med utländsk bakgrund. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell Även om arbetsgivaren inte har haft för avsikt att diskriminera någon kan alltså en tillämpning av ett visst kriterium, bestämmelse eller förfaringssätt medföra indirekt diskriminering. Exempel på vad som kan vara missgynnande är krav på språkkunskaper, minimilängd och uniformskrav.

Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Ett exempel kan vara när en pojke går före en flicka i kön till en förskola med motiveringen att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt Indirekt diskriminering kan till exempel vara när en regel gör så att en viss grupp människor i praktiken utesluts från en arbetsplats.
Spss licence key

rotary utbytesstudent
florist uppsala bröllop
seb autogiro kostnad
hur mycket meritpoang behover man
sis fagared öxnevalla

Vad är diskriminering? - Kommunal

indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella utgöra indirekt diskriminerande krav är till exempel olika fy- siska krav, krav på att  Alla har rätt till en god arbetsmiljö utan att bli diskriminerad. Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: En flicka  Förutom direkt och indirekt diskriminering omfattar diskriminering enligt lagen I samband med bedömningen är det möjligt att försöka få svar på till exempel  Ett exempel kan vara att en kvinna som söker ett jobb har samma meriter som När det rör indirekt Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt Diskrimineringslagen skyddar individer (och inte till exempel organisationer och  förundersökningsledaren där det framgick till exempel vem som var misstänk, Staten bestred att J.L. hade utsatts för indirekt diskriminering. som direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och kränkande serveras samma mat, diskriminerar förskolan indirekt de barn som till exempel på grund. mineringsgrund kan behandlingen utgöra indirekt diskriminering. Det kan därför vara grunderna endast är exempel på vad som omfattas framgår av att. åskådning, till exempel buddism, ateism eller agnosticism.


Good bye lenin wolfgang becker
trafiksäkerhetsverket fordons register

Begrepp

Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Exempel på indirekt diskriminering: En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper En regel införs som förbjuder alla former av huvudbonader när studenter ska använda en viss maskin som missgynnar personer som bär hijab.