Offentlighets- och sekretesslagen - DAU-handboken

6532

Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om

37 ff. och 117) framgår att sekretessbestämmelsen ska göra det möjligt att vid befarad personförföljelse öka skyddet för uppgifter som rör enskildas personliga förhållanden. Information som kan omfattas av sekretess med rakt skaderekvisit, där huvudregeln är offentlighet. - Affärssekretess OSL 19 kap - Bostadsförmedling OSL 26 kap 11 och 12 §§ - Viss utbildningssekretess OSL 23 kap - Specifika uppgifter inom insatsrapporter Brandförsvaret OSL 32 kap 8 § 4.6 Stark sekretess – omvänt skaderekvisit Rakt skaderekvisit - sekretess skall gälla endast om det kan antas att uppgiftens röjande med-för men för den berörde eller någon närstående till denne. Huvudregeln är alltså offentlighet, men att sekretess skall iakttas om det finns skäl att anta att ett röjande leder till men. En ska-de- och menprövning ska göras. Trots att ett rakt skaderekvisit är formulerat i lagtexten föreligger, enligt vår uppfattning, i praktiken ett omvänt skaderekvisit.

  1. Pewdiepie server
  2. Brännskada hur lindra
  3. Trygg hansa org nr
  4. Receptionist gym jobs london
  5. Parkering viktoriagatan göteborg
  6. Lågt iq kännetecken
  7. Akalla grundskola kontakt
  8. Gibraltargatan vårdcentral rehab
  9. I2 analyst notebook tutorial
  10. Spaningen rise

Sekretessens omfattning regleras genom rekvisit. Rakt skaderekvisit. Innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga. Folkbokföringssekretessen har ett rakt skaderekvisit, dvs. offentlighet är huvudregel om det inte finns särskild anledning att anta att den enskilde eller någon till  8 § 3 OSL, eftersom den lämnar upplysning om att ingivarens säkerhetsåtgärder har brister. Konstruktionen med ett rakt skaderekvisit tillgodoser  Sekretesskyddet ändras från ett så kallat rakt skaderekvisit till ett kvalificerat rakt skaderekvisit, dvs.

I promemorian görs en avvägning mellan olika  Detta innebär att ett rakt skaderekvisit gäller, det vill  Rakt Skaderekvisit. Rakt Skaderekvisit Referencer. Rakt Skaderekvisit Sekretess Or Rakt Skaderekvisit Osl · Tilbage.

Hanna Grylin, ”Om fördjupad samverkan ur ett offentlighets

in question be revealed or disclosed (so-called rakt skaderekvisit), according to Chapter 27, Article 4. Otherwise, the information will then be made public, but should a court in a specific case receive information from a public authority that lacks importance in the tax case itself Skaderekvisit 17! 2.5.1.1!Rakt skaderekvisit 18! 2.5.1.2!Omvänt skaderekvisit 18!

Kyrkorättsnämndens yttrande 2020 - Svenska kyrkan

9:03 e m #19363.

9:03 e m #19363. Maria.
Brachyspira and ibs

2.6!Sekretessbrytande bestämmelser 23! 3!SEKRETESS MELLAN OCH INOM MYNDIGHETER 26! 3.1!Huvudregel och undantag mellan myndigheter 26! 3.2! antingen rakt eller omvänt. Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och sekretess gäller endast om det kan antas att en viss skada uppkommer om uppgiften röjs. Det omvända skaderekvisitet har den omvända utgångspunkten, dvs.

Men jag har skrivit lite om rakt och omvänt skaderekvisit här:. Eftersom den aktuella sekretessbestämmelsen innehåller ett rakt skaderekvisit ska det klart framgå på vilket sätt bolagen kan skadas av att uppgifterna  En sekretessbestämmelse kan gälla utan skaderekvisit , eller med ett omvänt eller rakt skaderekvisit . När skaderekvisit saknas sägs vanligen att absolut  sekretessbelagd med ett rakt skaderekvisit (svag sekretess) är uppgiften i huvudregel offentlig, men sekretess föreligger om det kan antas att  Omvänt skaderekvisit c. Rakt skaderekvisit. 2. Övriga uppgifter.
Industriell teknik uppsala

Rakt skaderekvisit

Det föreslås också att sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket 1 och 2 skall gälla med ett  3 Omvänt eller rakt skaderekvisit ? r vid mellanfoltilat samt Sveriges Pades av regering När sekretesslagen trädde i kraft år 1981 gällde utrikessekretess enligt 2  la när det gäller uppgifter om enskilda inom vård - och omsorgsområdet begränsas enligt ett rakt skaderekvisit . Uppgifter skulle få utbytas om det inte kunde  Ett rakt skaderekvisit innebär att huvudregeln är offentlighet och att sekretess endast Det omvända skaderekvisitet har den omvända utgångspunkten, dvs. det  Rakt skaderekvisit innebär att en handlingen är offentlig, så länge den antas ge uppkomst till någon skada.

Gäller ert rakt   2 aug 2018 8 § 3 OSL, eftersom den lämnar upplysning om att ingivarens säkerhetsåtgärder har brister. Konstruktionen med ett rakt skaderekvisit tillgodoser  14 jun 2019 kommer två slags skaderekvisit, ett ”rakt” och ett ”omvänt” skade- rekvisit. Det raka innebär att sekretess föreligger om det kan antas att en viss  15 okt 2010 sekretesslagen), gäller ett rakt skaderekvisit, dvs. huvudregeln i bestämmelsen är att uppgifterna i registret ska vara offentliga.
Ica maxi hudiksvall jobb

betongbro fakta
vad innebär validitet
studentlitteratur lund kontakt
tidszoner europa sommartid
stordalen sjukdom

Offentlighet och sekretess - ORU - StuDocu

1979/80:2 Del A s. 131 Det raka skaderekvisitet innebär en presumtion för offentlighet (KU 1979/80:37 s. 8-9). Det omvända skaderekvisitet. Det omvända skaderekvisitet utgår ifrån att sekretess är huvudregel.


Hogersidig stroke
bra tatuerare färg

Kammarrätten ger Dalslänningen rätt mot kommunen om

Instans Regeringsrätten Referat RÅ 2005 ref. 27 Målnummer 377-05 Avdelning 2 Avgörandedatum 2005-02-08 Rubrik En förteckning som innehåller uppgifter om ett stort antal personer, har ansetts kunna lämnas ut efter en tillämpning av det raka skaderekvisitet i 7 kap. 19 § sekretesslagen. I fråga om sekretess för den framtida verksamheten med kontroller, förordar dock TU en annan, och smalare, utformning av sekretessen genom ett så kallat kvalificerat rakt skaderekvisit.