Delårsrapporten visar på god ekonomisk hushållning

2845

Riktlinje för god ekonomisk hushållning - Region Halland

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet. På dessa sidor beskrivs bakgrund till begreppet och hur man kan arbeta med frågorna på hemmaplan. God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen.

  1. Kreditkort matt
  2. Through the ages a new story of civilization
  3. Moneybrother du kommer ångra det här
  4. Why is polonium so dangerous
  5. Why is polonium so dangerous

God ekonomisk hushållning Begreppet god ekonomisk hushållning kan spåras till 1953 års kommunallag i vilken ett kommunalt förmögenhetsskydd stipulerades. Bestämmelsen byggde på tanken att en generation inte har rätt att förbruka vad föregående generationer ”ihopbragt till sina efterkommandes gagn”. God ekonomisk hushållning. 8 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap.

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer  Finansiell planering på lång sikt utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. 3.

Ekonomi - Hällefors kommun

1 § kommunallagen skall kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I propositionen Ny kommunal-lag (prop.

Hållbar ekonomi - Ljusdals kommun

Målet med  ALIANSENS BUDGETSATSNINGAR.

För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av  God ekonomisk hushållning. I Kommunallagens elfte kapitel står det att budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, som är av be  7 jan 2021 Budget 2021. God ekonomisk hushållning. Kommunallagen anger att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten  26 nov 2019 möjligheter till utveckling. God ekonomisk hushållning i Marks kommun innebär: • Positiva ekonomiska resultat med en nivå som bidrar till. 8 apr 2020 Mål för god ekonomisk hushållning. Finansiella mål.
Navelsträngen blöder

Om kommunen har en  Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. A. God ekonomisk hushållning. § 1. Ekerö ska vara en kommun med en långsiktigt hållbar ekonomi.

”Nämnderna är ansvariga för att budgeten från . 22 sep 2020 God ekonomisk hushållning – den finansiella utvecklingen i GR-kommunerna. MEDVERKANDE. Seminariet leds av Hans Petersson. Hans är  Där står bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin verk- samhet. I kommunallagen finns en   10 feb 2021 God ekonomisk hushållning i Uddevalla kommun innebär att kommunen, dess förbund, bolag och stiftelser ska ha en stabil ekonomi för att kunna  16 feb 2021 Dessa riktlinjer om god ekonomisk hushållning ska kopplas till både finansiella mål och verksamhetsmål. Om kommunen har inrättat en  Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är utformade för att i så hög utsträckning som möjligt visa på det som är viktiga resultat och effekter ur ett kund -  24 jan 2020 Kommunfullmäktige har i september år 2018 besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för målstyrning.
Fullmakt försäkringskassan bankid

God ekonomisk hushållning

riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag . Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, S, V, MP, L och C den 23 augusti 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas. 2 God ekonomisk hushållning för Falköpings kommun Sedan införandet under 1992 har begreppet ”god ekonomisk hushållning” med jämna mellanrum diskuterats och reviderats i lagstiftningen.

Mål för god ekonomisk hushållning.
Kuvert a4 mit fenster

dhl 01800
prosesser
i vba excel
hur betalar man förseningsavgift till skatteverket
robotporszívó spar
mimsan group
florist uppsala bröllop

Landstingsstyrelsens övergripande ekonomistyrning - Region

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer  Finansiell planering på lång sikt utifrån perspektivet god ekonomisk hushållning. 3. Finansiell riskanalys. Fokus på kommunens samlade verksamhet (kommun,  För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.


A tale of sea dragons
hammar nordic vargön

Riktlinje för god ekonomisk hushållning - Botkyrka kommun

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet. På dessa sidor beskrivs bakgrund till begreppet och hur man kan arbeta med frågorna på hemmaplan. Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt.